Pravidla pro stánkový prodej

Bitva na Bílé Hoře 1620 – 2019

Sobota A neděle 21. – 22. září 2019


  • Příjezd a příprava stánku nejdéle do 11 hod. (Stánky je možné připravovat od pátku 20. 9. od 18. hod nebo v sobotu od 08:00.)
  • Stánky budou postaveny na organizátorem určeném místě.
  • Prodejní stánek musí být dobový, stánkoví prodejci musí být dobově oblečeni.
  • Stánkový prodej se musí řídit zákony ČR o stánkovém prodeji.
  • Stánkoví prodejci nesmí poškodit travnatou plochu při příjezdu, odjezdu ani při samotném prodeji. Pohyb vozidel po ploše bude umožněn jen v krajním případě – nutnost složení a vyložení zboží, a to max. 20 km v hodině. Každé poškození bude řešeno individuálně s vyčíslením sazby na opravu trávníku.
  • Každý prodejce nese veškerou odpovědnost za svůj stánek, je povinen zajistit stabilitu stánku, příp. prodejní plochy, je povinen stánek ukotvit a zajistit proti větru, atd.
  • Akci ukončuje vždy organizátor, cca po 18. hodině, do té doby nesmí do areálu vjíždět auta. Na zásobování může být využit venkovní koridor, který je kvůli tomu určen.
  • Organizátor nezajišťuje ubytování, občerstvení ani elektřinu.
  • Po odjezdu z akce nesmí zůstat na ploše žádné odpadky, každý stánkový prodejce zajistí odnos odpadků do připravených kontejnerů.
  • Stánkoví prodejci jsou všichni evidováni a případné porušení stanovených pravidel bude řešeno nejen na místě, ale i dodatečně ve spolupráci s městskou policií pro Prahu 6.

Těšíme se na Vás, přejeme hodně sil a doufáme, že společně vytvoříme příjemnou a pohodovou akci.

Realizační tým občanského sdružení Bílá Hora 1620