Projekt Bílá Hora 1620

offers sturdy even though probably intrusive advertising selections for programmers to generate income from their programs with mobclix trusted networks that overcome vast amounts of ad impressions on a monthly basis

Projekt Bílá hora 1620 vznikl jako nezisková aktivita lidí se zájmem o historii a vojenství. Našim cílemje posílení tradic a zájmu veřejnosti o historii.

Naše aktivity v žádném případě nesouvisejí s oslavou války nebo militarismu, naopak se snažíme o připomínku základní hodnoty života. Autoři projektu si vytkli zejména tyto úkoly:

  • Přiblížit toto historické období široké veřejnosti zajímavým a divácky atraktivním způsobem.
  • Připravovat a koordinovat rekonstrukci bitvy a události s ní spojené.
  • Podporovat vědomí historické sounáležitosti naší země s evropskými zeměmi a Evropou jako celkem.
  • Napomáhat hlubšímu poznání historie a kultury podporou tématických přednášek a seminářů, expozic, filmových dokumentů atp.
  • Svou činností vytvářet takové aktivity, které budou přitahovat zájem turistů z tuzemska i zahraničí a tím přispět k celkové podpoře turistického ruchu

 

Občanské sdružení Bílá Hora 1620

bylo založeno k 1.1. 2008, za učelem organizace akce „Rekonstrukce bitvy na Bílé hoře 1620“.

Produkční tým:

  • Martin Cholinský
  • Milan Sýkora
  • Ondřej Kotyza
  • Tomáš Cholinský
  • Ondřej Tuháček

 

Centrální kontakt

web: www.bilahora.eu
email: bila_hora@atlas.cz
Facebook: https://www.facebook.com/bitvaBilaHora

Produkce:

Martin Cholinský
Petřínská 30 Plzeň
Mobil: +420 602 386 963

Pro MÉDIA:

Tomáš Cholinský
mobil: +420 702 118 695

Pro sponzory:

Milan Sýkora
mobil: +420 602 186 916

Pro šermíře:

Ondřej Tuháček
mobil: +420 724 929 685
přihlášení skupiny

Pro stánkaře:

Tomáš Cholinský
mail: Tominnic@seznam.cz
přihlášení stánkového prodeje